Перейти до контенту

Головна / УКРПРОГ 2018

УКРПРОГ’2018

Теоретичні та методологічні основи програмування

Кривий С.Л., Погорілий С.Д., Слинько М.С. Формалізований метод проектування застосувань в технології GPGPU

Шевченко P.C. Числення контекстних термів для систем переписування

Нікітченко М.С., Шкільняк О.С., Шкільняк С.С. Логіки загальних недетермінованих предикатів: cемантичні аспекти

Паралельне програмування. Розподілені системи і мережі

Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А., Новак О.C., Яценко О.А. Автотюнінг паралельних програм із використанням статистичного моделювання та машинного навчання

Герасимова Т.О., Нестеренко А.Н. Паралельні алгоритми розв’язування систем нелінійних рівнянь та задач Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь на багатоядерних комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi

Косовец Н.А, Щетинин И.Е., Товстенко Л.Н. Системные аспекты проектирования гарантоспособных облачных вычислений

Овдій О.М.Розширення системи синтезу програм з метою аналізу великих наборів даних

Ігнатенко О.П., Одобеску В.Я. Теоретико-ігровий аналіз планувальників у багатопроцесорних системах. Імітаційна модель

Попов О.В., Рудич О.В., Чистяков О.В. Багаторівнева модель паралельних обчислень для задач лінійної алгебри

Панченко Т.В., Fabunmi Sunmade. Еквівалентність двох систем паралельного виконання

Єршов C.В., Пономаренко Р.М. Архітектура програмної системи ієрархічного нечіткого логічного виведення

Методи та засоби програмної інженерії

Peschanenko Volodymyr, Poltorackiy Maksim. Use of metods of algebraic programming for the formal verification of legal acts

Kolchin A. Interactive method for cumulative analysis of software formal models behavior

Chebanyuk O.V. Formal foundations for software model to model transformation operation

Моделі та засоби систем баз даних і знань

Кривий С.Л., Дарчук Н.П., Провотар О.І. Онтологоподібні системи аналізу природномовних текстів

Пашко С.В. Оптимальне розміщення багатосенсорної системи

Погорілий С.Д., Крамов А.А.  Автоматизована екстракція структурованої інформації з множини веб‑сторінок

Глушко І.М. Про зв’язок між табличною алгеброю нескінченних таблиць та мультимножинною табличною алгеброю

Провотар О.І., Провотар О.О. Достовірність нечіткості: теорія та застосування

Бармак О.В., Крак Ю.В., Манзюк Е.А. Характеристика для вибору моделей у ансамблі класифікаторів

Балабанов О.С. Класи каузальних структур, що ідентифікуються тестами простого формату

Krammer Peter, Kvassay Marcel, Hluchý Ladislav. Predicting the Probability of Exceeding Critical System Thresholds

Рогушина Ю.В. Теоретичні засади застосування онтологій для семантизації ресурсів Web

Захарова О.В. Специфікація процесу семантичної анотації Веб-сервісів

Чистякова И.С. Отображение реляционной алгебры в дескриптивную логику

Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Строкань О.В. Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб’єктами ринку праці

Освітні та навчальні аспекти програмування

Моренцов Є.І. Система моделей предметної області «Метатехнологія програмування»

Крак Ю.В., Бармак О.В., Мазурець О.В. Практична реалізація інформаційної технології автоматизованого визначення множини семантичних термінів в контенті навчальних матеріалів

Інформаційні системи

Palagin O.V., Velychko V.Yu., Malakhov K.S., Shchurov O.S. Research and development workstation environment: the new class of Current Research Information Systems

Інструментальні засоби та середовища програмування

Шинкаренко В.І., Ільченко П.В., Забула Г.В. Інструментальні засоби дослідження часової та функціональної ефективності біонічних алгоритмів розв’язку екстремальних задач

Прикладне програмне забезпечення

Григорян Р.Д., Аксьонова Т.В., Дегода А.Г. Специализированный компьютерный симулятор «SimEnPhysiol»

Жеребко В.А., Писаренко О.А., Драбинко В.П.Імітаційне моделювання та генетична оптимізація систем керування засобами програмування LabVIEW

Дорошенко А.Ю., Шимкович В.М., Федоренко В.О. Програмні засоби моделювання системи управління векторною тягою реактивного двигуна