Перейти до контенту

Головна / УкрПРОГ’2020-3

УкрПРОГ2020

Інформаційні системи 

Прийма  С.М.,  Строкань  О.В.,  Лубко  Д.В.,  Литвин  Ю.О.,  Білик  Н.І.  Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання

Пурський  О.І.,  Мельник  Т.М.,  Харченко  О.Н.,  Гамалій  В.Ф.  WEB-система оцінювання рівня регіонального розвитку

Новицький О.В., Резніченко В.А.  Модель інформаційного об’єкта для електронної бібліотеки та її верифікація

Захарова О.В. Контекстне співставлення ВЕБ-сервісів у вирішенні задачі виявлення. Онтологічні підходи

Прийма  С.М.,  Строкань  О.В.,  Рогушина  Ю.В.,  Гладун  А.Я.,  Мозговенко  А.А.  Методи  та  інструменти  розробки  інформаційної  системи  валідації  результатів неформального навчання

Освітні та навчальні аспекти програмування

Rogushina J.V., Grishanova I.J.  Ontological methods and tools for semantic extension of the media WIKI technology

Сидоров  Н.А.,  Сидоров  Н.Н.,  Сидоров  Е.Н. Дескриптивная  модель  экосистемы стиля программирования

Пунда С.Ю. Системи збереження даних для ІТ інфраструктури

Дивак  В.В.,  Демідов  П.Г.,  Юрченко  Ю.Ю. Наукове  обгрунтування  та  практична апробація  використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  у  розвитку економічної компетентності керівників закладів середньої освіти

Паралельне програмування. Розподілені системи і мережі 

Дорошенко Ф.Ю., Бекетов О.Г., Бондаренко М.Н., Яценко О.Я. Автоматизоване проектування  та  розпаралелювання  програм  для  гетерогенних  платформ  із використанням алгебро-алгоритмічного інструментарію

Жереб К.А. Підвищення продуктивності коду мовою РYТНОN з використанням техніки переписувальних правил

Дорошенко А.Ю., Туліка Є.М. Оптимізація паралельних алгоритмів з використанням моделі акторів

Прикладне програмне забезпечення

Паулин  О.Н.,  Комлевая  Н.О.  Об  использовании  особых  структур  данных  в алгоритмах покрытия

Rahozin Dm.  Models of concurrent program running in resource constrained environment

Мамедов  Г.А.,  Дорошенко  А.Ю.,  Шевченко  Р.С.  Засіб  статичного  аналізу  .NET програм за допомогою переписувальних правил

Chebanyuk O.V., Palahin O.V., Markov K.K.  Domain engineering approach of software requirements analysis

Бармак  О.В.,  Манзюк  Е.А.,  Калита  О.Д.,  Крак  Ю.В.,  Кузнєцов  В.О.,  Куляс  А.І. Розпізнавання  емоційних  проявів  за  групуванням  скупченостей  характерних мімічних станів обличчя людини

Теоретичні і методологічні основи програмування 

Нікітченко  М.С.,  Шкільняк  О.С.,  Шкільняк  С.С.   Секвенційні  числення першопорядкових логік  часткових  предикатів  з  розширеними  реномінаціями  та композицією предикатного доповнення

Провотар О.І., Провотар О.О. Елементи конкретної алгоритміки: обчислюваність і розв’язність

Хіміч  О.М.,  Сидорук  В.А.,  Нестеренко  А.Н. Гібридний  алгоритм  методу  Ньютона для розв’язування систем нелінійних рівнянь з блочними матрицями Якобі

Експертні та інтелектуальні інформаційні системи

Комлева Н.О., Любченко В.В., Зіноватна С.Л. Система підтримки прийняття рішень в управлінні якістю навчального процесу

Набибекова  Г.Ч. Система  поддержки  принятия  решений  в  среде  электронной демографии

Горбачук В.М., Гавриленко С.О. Вплив ціноутворення хмарних сервісів на прибуток провайдера, споживчий надлишок і суспільний добробут

Моделі і засоби систем баз даних та знань 

Андон  П.І.,  Рогушина  Ю.В.,  Гришанова  І.Ю.,  Резніченко  В.А.,  Киридон  А.М.,

Арістова  А.В.,  Тищенко  А.О.   Досвід  використання  семантичних  технологій для створення інтелектуальних ВЕБ-енциклопедій (на прикладі розробки порталу E-BYE)

Гогерчак  Г.І.   Застосування  баз  знань  та  дескриптивних логік до  аналізу  природно-мовних текстів

Захист інформації

Кривий С.Л. Криптосистема на основі абелевих груп і кілець

Семенченко А.І., Плескач В.Л., Заярний О.А., Плескач М.В. Організаційно-правові механізми  державного  управління забезпеченням  кібербезпеки та  кіберзахисту України: сутність, стан та перспективи розвитку

Методи та засоби програмної інженерії 

 Пашко С.В. Про оптимальне керування в системі “хижак-жертва”

Методи машинного навчання

Крамов  А.А.,  Погорілий  С.Д.  Автоматизовані  методи  оцінки  когерентності україномовних текстів з використанням методології машинного навчання

Kosovets  M.,  Tovstenko  L.  The  practical  aspect  of  using  the  artificial  intellectual technology for building a multidimentional function CFAR for smart-handled LPI radar

Katerynych L., Veres M., Safarov E.  Neural networks’ learning process acceleration

Литвин А.А., Величко В.Ю., Каверинский В.В.  Метод получения информации из онтологии на основе анализа фразы на естественном языке

Kolchin  A.,  Potienko  S.,  Weigert  T.  Efficient  increasing  of  the  mutation  score  during model-based test suite generation

Palagin O.V., Velychko V.Yu., Malakhov K.S., Shchurov O.S.  Distributional semantic modeling: a  revised  technique to  train  term/word vector space models applying  the ontology-related approach

Андон  П.І.,  Глибовець  А.М.,  Куриляк  В.В.  Побудова  семантичної  моделі зображення з використанням машинного навчання на базі згорткових нейронних мереж

Лукьянов  И.О.,  Литвиненко  Ф.А.  О  влиянии  особенностей  фитнесс-функций  на сходимость генетического алгоритма

Іваненко П.А. Про аналіз коректності автотьюнінгу програм з використанням техніки переписувальних правил

Дорошенко А.Ю., Шпиг В.М., Кушніренко Р.В.  Застосування машинного навчання для уточнення чисельних метеорологічних прогнозів

Глибовець  М.М.,  Салата  К.В.,  Ткач  Н.А.   Побудова  діагностичної  експертно-медичної системи з використанням нейронних мереж

Балабанов О.С.  Відтворення казуальних моделей з даних. Проблеми адекватності структур з прихованими причинами

Білоконь  О.С.  Застосування  технології  глибинного  навчання  для  побудови інтелектуальних автономних машин