Перейти до контенту

Головна / Теми наукових досліджень

Поточна тематика

Фундаментальні дослідження

Науковий напрямок: Теоретичні та прикладні питання розробки систем та технологій програмування, засоби програмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем

Розроблення алгеброалгоритмічних методів, технологій та засобів автоматизації паралельного програмування для неоднорідних та Cloud-платформ.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н., професор Дорошенко Анатолій Юхимович

Методи та засоби створення інтелектуальних сервіс-орієнтованих інформаційно-забезпечуючих систем у середовищі семантичного Вебу.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н., академік НАН України Андон Пилип Іларіонович

Науковий напрямок: Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань

Цільова програма фундаментальних досліджень Відділення інформатики НАН України “Фундаментальні засади створення перспективних інформаційно-комунікаційних технологій”

Розроблення методів та інтелектуальних інформаційних технологій автоматизації композиції веб-сервісів у семантичному веб-середовищі.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н., академік НАН України, Андон Пилип Іларіонович

Науковий напрямок: Математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем

Комп’ютерні моделі механізмів оптимізації гемодинаміки людини.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.б.н. Григорян Рафік Давидович

Розроблення моделей, методів та засобів конструювання і координації систем організаційних рішень у критичній відомчій інформаційній інфраструктурі.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.т.н. Сініцин Ігор Петрович

Цільова програма фундаментальних досліджень Відділення інформатики НАН України “Фундаментальні засади створення перспективних інформаційно-комунікаційних технологій”

Розроблення методів кооперації, координації та планування дій агентів в динамічних системах в умовах невизначеності.

Науковий керівник теми та керівник проекту
с.н.с., д.ф-м.н. Пашко Сергій Володимирович

Розроблення теоретичних основ для сучасної комп’ютеризованої організації трудового колективу.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.б.н. Кузьміна Клариса Іванівна

Цільова програма наукових досліджень Відділення інформатики НАН України “Фундаментальні засади створення перспективних інформаційно-комунікаційних технологій та обчислювальних систем”

Інтелектуальні інформаційні системи підтримки аналізу великих даних (Big Data)

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н., академік НАН України, Андон Пилип Іларіонович 

 

Прикладні дослідження

Розроблення методів, технологій та засобів інтеграції проектних рішень і програмних систем інформатизації НАН України

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н., академік НАН України Андон Пилип Іларіонович

Розвиток інструментальних засобів автоматизації проектування високопродуктивних програм для “хмарних” та багатопроцесорних платформ

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н., професор  А.Ю. Дорошенко Анатолій Юхимович

 

Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення інформатики НАН України

Розроблення методів та засобів створення інтелектуальних інформаційних систем для роботи з великими даними на основі семантичних технологій

керівник роботи
д.ф.-м.н., академік НАН України, Андон Пилип Іларіонович

Програма інформатизації НАН України на 2020-2024 рр.

Підтримка та розвиток академічної мережі обміну даних НАН України

Керівник роботи
Сєміхов Володимир Микалайович Петрович

Введення в дію модернізованої комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційної системи Президії НАН України

Керівник роботи
д.т.н. Сініцин Ігор Петрович

Розвиток та супроводження Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН України (NASPLIB)

Керівник роботи
к.ф.-м.н.  Резніченко Валерій Анатолійович

Розробка і впровадження сервісів для інформаційної підтримки оцінки ефективності діяльності наукових установ НАН України

Керівник роботи
н.с., к.ф-м.н.  Твердохліб Євген Миколайович

Супроводження АІС «Установа», розширення її функцій та апробація функціонування в хмарному середовищі НАН України

Керівник роботи
с.н.с, к.т.н. Ігнатенко Петро Петрович

Формування єдиного наукового інформаційного простору на базі хмарної інфраструктури НАН України

Керівник роботи
н.с. Перконос Петро Іванович

Подальший розвиток інформаційного, функціонального та програмного забезпечення портальної версії Великої Української Енциклопедії

Керівник роботи
к.ф.-м.н.  Резніченко Валерій Анатолійович