Перейти до контенту

Головна / Теми наукових досліджень

Поточна тематика

Фундаментальні дослідження

Науковий напрямок: Теоретичні та прикладні питання розробки систем та технологій програмування, засоби програмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем

Розробка методів, технологій та засобів автоматизації паралельного програмування із використанням методів
обчислювального інтелекту

Науковий керівник теми та керівник проєкту
д.ф.-м.н., професор Дорошенко Анатолій Юхимович

Методи та засоби створення інтелектуальних сервіс-орієнтованих інформаційно-забезпечуючих систем у середовищі семантичного Вебу.

Науковий керівник теми та керівник проєкту
д.ф.-м.н., академік НАН України Андон Пилип Іларіонович

Науковий напрямок: Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань

Розроблення теоретичних і прикладних засад інтелектуалізації конструювання
сервіс-орієнтованих програмних систем інструментарієм машинного навчання.

Науковий керівник теми та керівник проєкту
д.ф.-м.н., академік НАН України, Андон Пилип Іларіонович

Науковий напрямок: Математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем

Створення моделювального комплексу для удосконалення досліджень фізіологічних суперсистем людини.

Науковий керівник теми та керівник проєкту
д.б.н. Григорян Рафік Давидович

Розробка моделей, методів і технологічних процедур застосування інструментарію машинного навчання для керування невизначеністю в процесах прийняття організаційних рішень.

Науковий керівник теми та керівник проєкту
д.т.н. Сініцин Ігор Петрович

Розроблення методів керування в багатоагентних динамічних системах

Науковий керівник теми та керівник проєкту
с.н.с., д.ф-м.н. Пашко Сергій Володимирович

Прикладні дослідження

Цільова програма наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання у
міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних
суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій» 2021-2025 рр.

Розробка засобів машинного навчання для коригування чисельного прогнозу приземних метеорологічних величин для різних регіонів України на основі
використання суперкомп’ютерних технологій (ЦП)

Науковий керівник теми та керівник проєкту
д.ф.-м.н., професор  А.Ю. Дорошенко Анатолій Юхимович

Моделювання фізіологічних систем життєзабезпечення клітин людини (ЦП)

Науковий керівник теми та керівник проєкту
д.б.н. Григорян Рафік Давидович

Розроблення та впровадження інструментально-технологічних сервісів підтримки відкритих
даних в національнійхмарі відкритої науки

Керівник роботи
н.с. Перконос Петро Іванович

Розробка інструментарію для автоматизації проектування та оптимізації швидкодії високопродуктивних
ресурсоємних програм для мультипроцесорних платформ

Науковий керівник роботи
д.ф.-м.н., професор Дорошенко Анатолій Юхимович

Розробка універсальної соціопсихофізіологічної комп’ютерної технології підтримки ефективності 
і біосоціальної культури трудового колективу, як ресурсу економічного потенціалу суспільства

Науковий керівник теми та керівник проєкту
д.б.н. Кузьміна Клариса Іванівна

Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення інформатики НАН України на 2022-223 рр.

Розроблення методів та засобів створення інтелектуальних сервіс-орієнтованих інформаційно-аналітичних
систем з використанням семантичних веб-технологій, методів аналізу і обробки великих даних
та методів машинного навчання

Науковий керівник роботи
д.ф.-м.н., академік НАН України, Андон Пилип Іларіонович

Програма інформатизації НАН України на 2020-2024 рр.

Підтримка та розвиток академічної мережі обміну даних НАН України

Керівник роботи
Сєміхов Володимир Миколайович

Розроблення та впровадження системи управління господарсько-майновим комплексом НАН України

Керівник роботи
д.т.н.  Шевченко Віктор Леонідович

Розроблення програмно-організаційних технологій відновлення та підтримки у робочому стані
інформаційної інфраструктури Національної академії наук України

Керівник роботи
д.т.н.  Сініцин Ігор Петрович