Перейти до контенту

Головна / Теми наукових досліджень

Поточна тематика

Фундаментальні дослідження

Науковий напрямок: Теоретичні та прикладні питання розробки систем та технологій програмування, засоби прорграмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандаотизації та сертифікації програмних систем

Розроблення алгеброалгоритмічних методів, технологій та засобів автоматизації паралельного програмування для неоднорідних та Cloud-платформ.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н. Дорошенко Анатолій Юхимович

Методи та засоби створення інтелектуальних сервіс-орієнтованих інформаційно-забезпечуючих систем у середовищі семантичного Вебу.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н. Андон Пилип Іларіонович

Науковий напрямок: Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань

Цілова програма фундаментальних досліджень Відділення інформатики НАН України “Фундаментальні засади створення перспективних інформаційно-комунікаційних технологій”

Розроблення методів та інтелектуальних інформаційних технологій автоматизації композиції веб-сервісів у семантичному веб-середовищі.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н. Андон Пилип Іларіонович

Науковий напрямок: Математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем

Комп’ютерні моделі механізмів оптимізації гемодинаміки людини.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.б.н. Григорян Рафік Давидович

Розроблення моделей, методів та засобів конструювання і координації систем організаційних рішень у критичній відомчій інформаційній інфраструктурі.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.т.н. Сініцин Ігор Петрович

Цілова програма фундаментальних досліджень Відділення інформатики НАН України “Фундаментальні засади створення перспективних інформаційно-комунікаційних технологій”

Розроблення методів кооперації, координації та планування дій агентів в динамічних системах в умовах невизначеності.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.т.н. Яловець Андрій Леонідович

 Розроблення теоретичних основ для сучасної комп’ютеризованої організації трудового колективу.

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.б.н. Кузьміна Клариса Іванівна

Прикладні дослідження

Розробка загальносистемних проектних рішень щодо побудови інтегрованої хмарної інфраструктури НАН України

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н. Андон Пилип Іларіонович

Застосування методів автоматизації проектування для розробки високопродуктивних програм обробки наукових даних на Cloud-платформах

Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н. А.Ю. Дорошенко Анатолій Юхимович

 

Програма інформатизації НАН України на 2015-2019 рр.

Підтримка та розвиток академічної мережі обміну даних НАН України.

Керівник роботи
к.т.н.  Ігнатенко Петро Петрович

Розробка та впровадження сервісів підтримки функціонування хмарних технологій в НАН України.

Керівник роботи
н.с.  Пеконос Петро Іванович

Розвиток інформаційного, функціонального та програмного забезпечення електронного варіанту Великої української енциклопедії.

Керівник роботи
д.ф.-м.н.  Резніченко Валерій Анатолійович

 Розробка програмного забезпечення для інформаційної підтримки  оцінки ефективності діяльності наукових установ  НАН України.

Керівник роботи
н.с.  Пеконос Петро Іванович

Розвиток, доопрацювання згідно змін законодавства України та супроводження типової АІС наукової установи НАН України.

Керівник роботи
к.т.н.  Ігнатенко Петро Петрович