Перейти до контенту

Головна / Створення КСЗІ інформаційних ресурсів у національній ґрід- інфраструктурі України

Створення КСЗІ інформаційних ресурсів національної грід-інфраструктури України-2Створення комплексної системи захисту інформаційних ресурсів у національній ґрід-
інфраструктурі України / А.Г. Загородній, О.М. Боровська, С.Я. Свістунов, І.П. Сініцин, Є.С. Родін
— К.: «Видавництво «Сталь», 2014. —374 с.
ISBN 978-617-676-053-5

В монографії визначено підходи до створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) національної ґрід-інфраструктури, типові характеристики середовищ функціонування та базові елементи Українського національного гріду (УНҐ). Наведено порядок створення та склад КСЗІ УНҐ, модель загроз, модель порушника та політику безпеки інформації в національній грід-інфраструктурі. Сформульовано та обґрунтовано вимоги із захисту інформації, описи рішень та порядок створення КСЗІ, проведення випробувань та введення в експлуатацію в складі КСЗІ національної ґрід-інфраструктури її базових елементів. Як додатки наведено оригінальні тексти документів, розроблених у відповідності з чинною державною нормативною базою.

Книга може бути корисною як для розробників та користувачів систем захисту інформації, так і для користувачів УНҐ та студентів і аспірантів відповідних спеціалізацій Рис. 10. Табл. 20. Бібліогр.: с. 197-199 (42 назви)

В монографии определены подходы к созданию комплексной системы защиты информации (КСЗИ) национальной грид-инфраструктуры, типовые характеристики среды функционирования и базовые элементы Украинского национального грида (УНГ). Изложен порядок создания и состав КСЗИ УНГ, модель угроз, модель нарушителя и политика информационной безопасности в национальной ґрид-инфраструктуре. Сформулированы и обоснованы требования к защите информации, решения и порядок создания КСЗИ; порядок проведения испытаний и введения в эксплуатацию в составе КСЗИ национальной грид- инфраструктуры ей базовых элементов. В качестве приложений приведены оригинальные тексты документов, разработанных в соответствии с действующей нормативной базой Украины.

Книга может быть полезной как для разработчиков и пользователей систем защиты информации, так и для пользователей УНГ, а также для студентов и аспирантов соответствующих специальностей.
Рис. 10. Табл. 20. Библиогр с. 197 199(42 назв.)

The hook represents the approaches in building Information Security Complex System in National Grid Infrastructure; the typical characteristics of the environment and the functioning of the basic elements of National Grid Infrastructure; the phases of building Information Security Complex System in National Grid Infrastructure and its components, threats model, intruder model and information security policy of National Grid Infrastructure. The authors has formulated and grounded the гсфнгсшспія to the information security; the solutions and phases for building Information Security Complex System, following is described: running working tests and starting operation of Information Security Complex System in National Grid Infrastructure. Following appendixes are represented: original documents developed in accordance with current national information security regulatory policy.

The book can be useful for both developers and users of information security systems, for National Grid Infrastructure users and relevant undergraduate and postgraduate students with appropriate specialization.
Fig. 10. Tabl. 20. Bibliography, p. 197 199 (42 titles.)