Перейти до контенту

Головна / Стандартизація

Перелік
національних нормативних документів
тематичної групи 35.080 «Програмне забезпечення» (класифікація ISO)

1. ДСТУ 2228-93 Системи оброблення інформації. Підготовлення i оброблення даних. Терміни та визначення.
2. ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних (ISO/IEC 2382-4:1999, IDT).
3. ДСТУ ISO/IEC 2382-5:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 5. Подання даних (ISO/IEC 2382-5:1999, IDT).
4. ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина Обмін даними (ISO/IEC 2382-9:1995, IDT).
5. ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування (ISO/IEC 2382-15:1999, IDT).
6. ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних (ISO/IEC 2382-17:1999, IDT).
7. ДСТУ ISO/IEC 2382-18:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 18. Розподілене оброблення даних (ISO/IEC 2382-18:1999, IDT).
8. ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення.
9. ДСТУ 2844-94 Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення.
10. ДСТУ 2851-94 Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів випробувань.
11. ДСТУ 2853-94 Програмні засоби ЕОМ. Підготовлення та проведення
випробувань.
12. ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення.
13. ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення.
14. ДСТУ 2939-94 Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Терміни та визначення.
15. ДСТУ 2940-94 Системи оброблення інформації. Керування процесами оброблення даних. Терміни та визначення.
16. ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення.
17. ДСТУ 3149-95 Система стандартів з баз даних. Мова баз даних SQL з розширенням цілісності.
18. ДСТУ 3302-96 Системи стандартів з баз даних. Структура системи словників інформаційних ресурсів.
19. ДСТУ 3327-96 Методика випробування процесорів мов програмування. Загальні вимоги.
20. ДСТУ 3329-96 (ГОСТ 34.320-96) Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Концепція та термінологія для концептуальної схеми й інформаційної бази.
21. ДСТУ 3578-97 Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.
22. ДСТУ 3579-97 Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях
23. ДСТУ 3918-99 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (ISO/IEC 12207-95).
24. ДСТУ 3919-99 Інформаційні технології. Основні напрямки оцінювання та відбору CASE-інструментів (ISO/IEC 14102-95).
25. ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000 МОД).
26. ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013 Програмна інженерія. Якість продукту.
Частина 1. Модель якості (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT).
27. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-2:2008 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 2. Зовнішні метрики (ISO/IEC TR 9126-2:2003, IDT).
28. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-3: 2012 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 3. Внутрішні метрики (ISO/IEC TR 9126-3: 2003, IDT).
29. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-4:2012 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 4. Метрики якості під час використовування (ISO/IEC TR 9126-4:2004, IDT).
30. ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012 Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003)
31. ДСТУ ISO/IEC 11411:2002 Інформаційні технології. Зображення переходу стану програмного засобу для спілкування людей (ISO/IEC 11411:1995, IDT).
32. ДСТУ ISO/IEC 12119:2003 Інформаційні технології. Пакети програм. Тестування і вимоги до якості.
33. ДСТУ ISO/IEC TR 12182:2004 Інформаційні технології. Класифікація програмних засобів.
34. ДСТУ ISO/IEC 14143-1:2013 Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функціонального розміру.
Частина 1. Визначення концепцій (ISO/IEC 14143-1:2007, IDT).
35. ДСТУ ISO/IEC 14143-2:2013 Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Частина 2. Оцінювання відповідності методів вимірювання розміру програмного забезпечення стандарту ISO/IEC 14143-1:1998 (ISO/IEC 14143-2:2002, IDT).
36. ДСТУ ISO/IEC TR 14143-3:2013 Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Частина 3: Верифікація методів вимірювання функційного розміру (ISO/IEC TR 14143-3:2003, IDT).
37. ДСТУ ISO/IEC 14598-1: 2004 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598-1: 1999, IDT).
38. ДСТУ ISO/IEC 14598-2: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2: 2000, IDT).
39. ДСТУ ISO/IEC 14598-3: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 3. Процес для розробників (ISO/IEC 14598-3: 2000, IDT).
40. ДСТУ ISO/IEC 14598-4: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ISO/IEC 14598-4: 1999, IDT).
41. ДСТУ ISO/IEC 14598-5: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів (ISO/IEC 14598-5: 1998, IDT).
42. ДСТУ ISO/IEC 14598-6: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту Частина 6. Документація модулів оцінювання (ISO/IEC 14598-6: 2001, IDT).
43. ДСТУ ISO/IEC 14756:2010 Інформаційні технології. Вимірювання та рейтингове оцінювання продуктивності комп‘ютерних програмних систем (ISO/IEC 14756:1999, IDT).
44. ДСТУ ISO/IEC 14764:2002 Інформаційні технології. Супровід програмного забезпечення.
45. ДСТУ ISO/IEC TR 15271:2010 Інформаційні технології Настанови щодо застосування ISO/IEC 12207 (Процеси життєвого циклу програмного забезпечення) (ISO/IEC TR 15271:1998,IDT).
46. ДСТУ ISO/IEC 15288:2005 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу систем. (ISO/IEC 15288:2002, IDT).
47. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-1:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 1. Концепції та вступна настанова (ISO/IEC TR 15504-1:1998, IDT).
48. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-2:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 2. Еталонна модель процесів та потужності процесу (ISO/IEC TR 15504-2:1998, IDT).
49. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-3:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 3. Виконання оцінювання (ISO/IEC TR 15504-3:1998, IDT).
50. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-4:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 4. Настанови з виконання оцінювання (ISO/IEC TR 15504-4:1998, IDT).
51. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-5:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 5. Модель оцінювання та настанови щодо показників (ISO/IEC TR 15504-5:1999, IDT).
52. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-6:2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 6. Настанова з визначення компетентності оцінювачів (ISO/IEC TR 15504-6:1998, IDT).
53. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-7:2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 7. Настанова з удосконалення процесу (ISO/IEC TR 15504-7:1998, IDT).
54. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-8:2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 8. Настанова з визначення потужності процесу постачальника (ISO/IEC TR 15504-8: 1998, IDT).
55. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-9: 2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 9. Словник термінів (ISO/IEC TR 15504-9:1998, IDT).
56. ДСТУ ISO/IEC 15910:2012 Інформаційні технології. Документування програм. Документація користувача (ISO/IEC 15910:1999, IDT).
57. ДСТУ ISO/ІЕС 15939:2008 Інженерія систем і програмних засобів. Процес вимірювання (ISO/ІЕС 15939:2007, ІDТ).
58. ДСТУ ISO/IEC 90003:2006 Програмна інженерія. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 до програмного забезпечення (ISO/IEC 90003:2004, IDT).

 
Примітка. Тематична група 35.080 включає розроблення програмних засобів і програмної документації, застосування та використання Internet.
Стандарти можна придбати в:
1) ТОВ “Магазин стандартів” за адресою: 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 152. Тел. 468-42-70, тел./факс 468-22-30.
2) ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та  якості” за адресою: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2. Тел. 450-06-82.
Ознайомитися зі стандартами можна в Національній бібліотеці України ім. В.І, Вернадського за адресою: 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3. Тел. 525-81-04, 524-85-03 (каталожний зал).