Перейти до контенту

Головна / Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования. Проблемы и решения.

Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования-

Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования. Проблемы и решения.
Яловец А.Л.
Киев. Наукова думка, 2011. 359 с.

Монографію присвячено дослідженню проблеми подання та обробки знань в інтелектуальних системах На основі всебічного аналізу відомих моделей подання знань і методів обробки знань. Показано, що вирішення досліджуваної проблеми повинно засновуватись на використанні методології математичного моделювання. Виходячи з цього, виконано аналіз природних властивостей декларативних і процедурних знань, на основі якого обгрунтовано властивості нової моделі подання знань — логіко-обчислювальної семантичної мережі (ЛОС- мережі). Для ЛОС-мережі запропоновано сукупність методів обробки знань, серед них: метод прямого виводу, метод побудови початкового стану процесу прямого виводу, методи статичної верифікації та метод генерації множини тестових випадків. На основі отриманих теоретичних результатів розроблено програмно-інструментальне середовище подання та обробки знань (СЛМ-технологію), що являє собою, з одного боку, інструментальний засіб побудови систем, заснованих на знаннях, з іншого — інтегроване середовище моделювання.  Наведено змістовні приклади використання СЛМ-технології для подання та обробки знань про різні предметні області.

Для науковців і спеціалістів, що займаються дослідженнями та розробками у галузі інтелектуальних систем і математичного моделювання, а також аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.