Перейти до контенту

Головна / Підходи до створення комплексної системи захисту інформації національної грід-інфраструктури

Підходи до створення КСЗІ національної грід-інфраструктури-2Підходи до створення комплексної системи захисту інформації національної грід-інфраструктури
Препринт. Київ.: Інститут теоретичної фізики НАН України ім. Боголюбова М.М., 2010. -49 с.
Боровська О.М., Родін Є.С., Свістунов С.Я., Сініцин І.П., Шилін В.П.

Розглянуті питання створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) національної грід-інфраструктури на основі процесного та об’єктного підходів до безпеки Грід. Визначені характеристики об’єкту захисту, підходи до оцінки ризиків, вимоги до забезпечення безпеки. Запропонована архітектура КСЗІ на основі стратегії багатошарового захисту.

Preprint. Kyiv.: Bogolyubov Institute for theoretical physics of the National academy of sciences of Ukraine, 2010. -49 р.
The questions of creation the complex system of information security (CSIS) for a Ukrainian Grid are considered. The system is based on process-oriented and object-oriented approaches to the Grid security. The characteristics of the object of defence and infrastructure of CSIS are defined. The architecture of CSID, based on strategy of multi-layered means for defence is offered.