Перейти до контенту

Сьомик Тетяна Михайлівна

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу Проблем моделювання та надійності людино-машинних систем

тел. (+38) (044) 524-3183
e-mail: somik@isofts.kiev.ua

Коротка наукова біографія

Народилася в 1946 р. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1969 р.),
радіофізичний факультет за спеціальністю «радіофізика і електроніка».
У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію (05.13.09 – управление в биологических и медицинских системах) на тему: “Общие закономерности и особенности индивидуального адаптационного реагирования человека”.

Область наукових інтересів

– Розроблення методів та інформаційних технологій підтримки соціопсихологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства.
– Розроблення теоретичних засад для виявлення механізмів взаємодії з середовищем.
– Дослідження психофізіологічного забезпечення діяльності з метою підвищення надійності людино-машинних систем (зокрема взаємодії користувач – ПК).
– Соціопсихофізіологічна (СПФ) вартість діяльності як ресурс керування економічними процесами (зокрема, вартістю товарів і послуг).

Публікації

Загальна кількість публікацій – 96.

Вибрані публікації

1.  Сёмик Т.М., Кузьмина К.И. Социопсихофизиологическая стоимость деятельности – резерв товарно-денежных отношений и кадрового менеджмента // Персонал, К.: МАУП – 1998. –  №1. – С.54–55.

2.  Сёмик Т.М., Кузьмина К.И. Компьютерный аспект информационного взаимодействия человека со средой // Пр. І міжнар. конф. з програмування, 2-4 вересня 1998 р., Київ, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ, 1998. – C. 493-500.

3.  Кузьмина К.И., Семик Т.М., Карпинка Е.С. Цвет – от средства воздействия к способу управления // Проблемы программирования. – Киев: ИПС НАНУ, 2002. – №1-2. – С. 454-459.

4.  Веревка О.В., Кузьмина К.И., Сёмик Т.М.   Байесовское прогнозирование эффективности деятельности оператора по статодинамическим социопсихофизиологическим характеристикам структуры личности // Проблемы программирования . – Киев: ИПС НАНУ. – 2005. – № 1. – С. 69 – 89.

5.  Кузьмина К.И., Сёмик Т.М., Карпинка Е.С., Селезнева Н.В Компьютерная технология проведения социопсихофизиологических исследований // УСиМ. -2010. – №3. – С. 62 – 69.

6.  Сёмик Т.М., Кузьмина К.И. К теории взаимодействия биообъектов со средой. Этап обобщения результатов исследований деятельности человека-оператора в разных режимах. // «Инновации в науке»: материалы ХУ1 международной заочной научно-практической конференции. Часть 1. (28 января 2013г.); Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – с. 138 -150.

7.  Сёмик Т.М., Кузьмина К.И. Социопсихофизиологическая стоимость деятельности – инновационный резерв развития экономики // Калуга. Актуальные проблемы прикладной психологии: материалы конференции. – Калуга: ИП Кошелев (Издательство «Эйдос»), 2006.- С. 231-234.

8.  Кузьміна К.І., Сьомик Т.М., Мілютіна О.В., Куниця Т.А. Підтвердження закономірності активності, що перемежається, на рівні зорової і рухової аналізаторних систем // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Д.: научно-информационный центр «Знание», 2016. –168с. ISSN: 6827-0151.

9.  Кузьмина К.И., Сёмик Т.М., Милютина Е.В. Подход к исследованию соотношения вкладов зрительного и двигательного анализаторов в скоростные характеристики деятельности человека-оператора // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XХІІІ международной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х. : научно-информационный центр «Знание», 2017. – С.20-30.

10. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Розроблення методів і інформаційних технологій підтримки соціопсихофізіологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства» 2014 – 2016 (заключний)

Нагороди

Премія ім. М. Амосова НАН України 2007 р.