Перейти до контенту


Рогушина_jjj_2017_50Рогушина Юлія Віталіївна

Кандидат ф.м-.н., доцент,
старший науковий співробітник відділу Автоматизованих інформаційних систем.

тел.: 066 550 1999
e-mail: Ladamandraka2010@gmail.com

 

 

 

 

 

Коротка наукова біографія

Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г.Шевченка, факультет кібернетики (1989 р.).
Захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин i систем на тему: “Розробка методів проектування екcпертних систем з розвинутими засобами індуктивного та дедуктивного виведення”.

Область наукових інтересів

Онтологічний аналіз, семантичний пошук, агентні технології.

Публікації

Публікацій – більше 150. Scopus – 17 (Індекс Хірша – 3). Google Scholar – 146 (Індекс Хірша – 13).

Монографії:
1. Плескач В.Л., Рогушина Ю.В., Агентні технології. Монографія.К.: Київ. нац. торг.–екон. ун–т, 2005. – 338 с.
2. Рогушина Ю.В. Знание-ориентированные средства поддержки семантического поиска в Web. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 214 с. – ISBN 978-3-659-56520-5.
3. Рогушина Ю.В. Управление знаниями на основе онтологий в дистанционном обучении. – LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013. – 92 с.
4. Рогушина Ю. В. Семантичний пошук у Web на основі онтологій: розробка моделей, засобів і методів. Монографія. / Ю. В. Рогушина. – Мелітополь: МДУПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 291 с.
5. Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Осадчий В.В., Прийма С.М. Онтологічний аналіз у Web. Монографія. – Мелітополь: МДУПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 407 с.
6. Гладун А.Я., Рогушина Ю.В. Семантичні технології: принципи та практики. – К.:ТОВ “ВД “АДЕФ-Україна”, 2016. – 308 с. – http://eprints.isofts.kiev.ua/669/.

Підручники:
1. Плескач В.Л., Рогушина Ю.В., Кустова Н.П. Інформаційні технології та системи. Підручник. – К.: “КНИГА”, 2004. – 520 c.
2. Рогушина Ю.В., Гладун А.Я. Data Mining: пошук знань в даних. – К.:ТОВ “ВД “АДЕФ-Україна”, 2016. – 452 с.
3. Антоненко В. М., Мамченко С.Д., Рогушина Ю. В. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями. Навчальний посібник . – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2016. – 212 с.