Перейти до контенту

Кузьміна Клариса Іванівна

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник відділу Проблем моделювання та надійності людино-машинних систем

тел. (+38) (044) 524-2670
e-mail: somik@isofts.kiev.u

Коротка наукова біографія

Народилася в 1939 р. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1966 р.) , біологія.
У 1996 р. захистила докторську дисертацію (05.13.09 – управление в биологических и медицинских системах) на тему: “Психофизиологические механизмы индивидуальной адаптации организма при действии различных экзогенных факторов”.
Старший науковий співробітник із спеціальності 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (2007 р.).

Область наукових інтересів

• Структурно-функціональна організація головного мозку при екстремальних впливах, соціопсихофізіологічні механізми адаптації людини, антропогенний аспект оптимізації людино-машинних систем.
• Розроблення методів та інформаційних технологій підтримки соціопсихологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства знайшло відображення в цілісно-орієнтованих сучасних здоров’язберігаючих технологіях і комп’ютерних системах для раціональної організації життєвого циклу людини.
• Отримані міждисциплінарні знання про індивідуальний адаптаційний інформаційний простір (ІАІП) орієнтують на створення науково-практичних центрів біосоціальної культури людини, сімейної медицини, профкомпетентності для вищих ешелонів управління, розроблення дружніх інтерфейсів, реклами, центрів гармонізації колективів різних рангів і т. іншого.

Публікації

Загальна кількість публікацій – 125.

Вибрані публікації

1. Кузьмина К.И. Человек и его биосоциальная культура // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків. – 2005. – № 1. – С. 109 – 120.
2. Кузьміна К. І., Сьомик Т. М., Куниця Т. А. Особливості дослідження психологічного клімату в колективі // Глава 5. Коллективная монография «Перспективные тренды развития науки: образование и воспитание, спорт». Входит в РИНЦ SCIENCE INDEX Одесса: Куприенко СВ. 2016. – С. 115-128.
3. Кузьмина К.И., Оноприенко В.Н., Козак Н.С., Сёмик Т.М., Андон Т.А. Семейная медицина сегодня и проблема ее дальнейшей интеллектуализации с помощью информационных технологий и компьютерных систем // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 2. – С. 56-67.
4. Кузьмина К.И., Сёмик Т.М, Андон Т.А. Социопсихофизиологические знания — инновационный резерв повышения качества электронных библиотек (ЭБ) / «Инновации в науке»: материалы XII международной заочной научно – практической конференции. Часть I. (17 сентября 2012г.). – Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. — С. 31-43.
5. Кузьмина К.И., Сёмик Т.М. здоровьесберегающие технологии и компьютерные системы в современном человековедении для рациональной организации жизненного цикла человека // Проблеми програмування. Випуск присвячено 25-річчю від дня заснування ІПС НАН України. – 2017. – №3. – С 172-193.

Нагороди

Премія ім. М. Амосова НАН України 2007 р.