Перейти до контенту

YalovetsЯловець Андрій Леонідович

Доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи

Тел.: (+38) (044) 526-1538
e-mail: yal@isofts.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

Коротка наукова біографія

Народився у 1959 р.
У 1981 році закінчив Запорізький індустріальний інститут. У 1997 році захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.12 – «Системи автоматизації проектувальних робіт», у 2008 році захистив дисертацію доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи». З цієї ж спеціальності у 2004 році йому присвоєно вчене звання – старший науковий співробітник. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри мережевих технологій.

Членство в наукових радах та асоціаціях, програмних та організаційних комітетах конференцій, редколегіях журналів

Заступник голови програмного комітету міжнародної науково-практичної конференції з програмування УкрПРОГ. Заступник головного редактора наукового журналу «Проблеми програмування».

Область наукових інтересів

Методи і моделі штучного інтелекту, методологія математичного моделювання в розробці систем штучного інтелекту.

Вибрані публікації

Опублікував понад 100 наукових праць, з них одна монографія.

1.  Яловец А.Л. Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования: проблемы и решения. – К.: Наукова думка, 2011. – 360 с.
2.  Кондращенко В.Я., Яловец А.Л. Моделирование процессов оперативного управления противодействием чрезвычайным ситуациям // Электронное моделирование. – 2011. – Т.33, №3. – С. 23-38.
3.  Андон П.І., Алексеєв В.А., Мостовий В.В., Терещенко В.С., Яловец А.Л. Проблеми інтелектуалізації систем ситуаційного керування охороною зон відповідальності // Наука та інновації. – 2012. – Т.8, № 5. – С. 25-37.
4.  Яловець А.Л. Про один метод переслідування на площині // Проблеми програмування. – 2013. – № 3. – С. 117-124.
5. Яловець А.Л. Про метод найближчої точки як метод управління стратегіями переслідування/утікання агентів // Проблеми програмування. – 2013. – № 4. – С. 94-99.
6.  Яловець А.Л. Проблема формування угрупувань агентів у задачах переслідування/утікання на площині // Проблеми програмування. – 2014. – № 1. – С. 108-118.
7.  Яловец А.Л. Методы моделирования поведения агентов в мультиагентной системе «Навигация» // Проблеми програмування. – 2014. – № 2-3. – С. 212-220.
8.  Яловець А.Л. Проблема моделювання маневрування агентів в задачах переслідування/утікання на площині // Проблеми програмування. – 2015. – № 2. – С. 86-100.
9.  Яловець А.Л. Архітектура та функціональні можливості мультиагентної системи Навігація // Проблеми програмування. – 2017. – № 1. – С. 83-96.
10. Яловець А.Л. Про таксономію автономних агентів // Електронне моделювання. – 2018. – Т.40, №1. – С. 3-29.

Авторські свідоцтва

1.  Арістов В.В., Коломієць Є.А., Кондращенко В.Я., Яловець А.Л. «Комп’ютерна програма – «Система підтримки оперативних рішень» (“СПОР”). – Свідоцтво № 13585 про реєстрацію авторського права на твір – Державний департамент інтелектуальної власності України. – 2005.
2.  Яловець А.Л., Кондращенко В.Я. «Комп’ютерна програма – «Інтегроване програмно-інструментальне середовище подання та обробки знань (СЛМ-технологія)». – Свідоцтво № 21672 про реєстрацію авторського права на твір – Державний департамент інтелектуальної власності України. – 2007.
3.  Яловець А.Л. «Комп’ютерна програма – «Інтелектуальна програмна система “Логічний Аналіз Станів Спостереження Об’єктів” («ІПС «ЛАССО»). – Свідоцтво № 41535 про реєстрацію авторського права на твір – Державна служба інтелектуальної власності України. – 2011.
4.  Кондращенко В.Я., Арістов В.В., Яловець А.Л. «Комп’ютерна програма – «Геоінформаційна система «ДЕКАРТ», версія 1.0». – Свідоцтво № 52935 про реєстрацію авторського права на твір – Державна служба інтелектуальної власності України. – 2014.
5.  Яловець А.Л., Кондращенко В.Я., Арістов В.В. «Комп’ютерна програма – “Мультиагентна система “Навігація”, версія 2.5” (“МАС Навігація 2.5”)». – Свідоцтво №57880 про реєстрацію авторського права на твір – Державна служба інтелектуальної власності України. – 2014.

Нагороди

Лауреат премії імені С.О. Лебедєва НАН України (2017 р.)