Перейти до контенту

Olena YatsenkoЯценко Олена Анатоліївна

Кандидат фіз.-м. наук., старший науковий співробітник відділу Теорії комп’ютерних обчислень.

e-mail: oayat@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Наукова біографія
У 2001 році закінчила факультет комп’ютерних наук Міжнародного Соломонова університету (м. Київ) за спеціальністю “програмне забезпечення автоматизованих систем”. В тому ж році вступила до аспірантури Інституту програмних систем НАН України. Під час навчання в аспірантурі проводила наукові дослідження за завданням наукового керівника в рамках роботи над дисертацією “Розробка інтегрованих алгебро-алгоритмічних моделей: елементи теорії, інструментарій, застосування”. У червні 2005 року захистила дисертацію кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю “01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем”. За час навчання в аспірантурі (2001–2004 рр.) та роботи в ІПС НАН України на посадах молодшого наукового співробітника (2004–2005 рр.), наукового співробітника (2005–2007 рр.) та старшого наукового співробітника (з 2007 р.) проводила дослідження з розробки моделей, методів та інструментальних засобів проектування та генерації програм. Зокрема, розроблено алгебро-алгоритмічні моделі та методи програмування високопродуктивних паралельних обчислень для різних мультипроцесорних платформ: багатоядерних процесорів, графічних прискорювачів та обчислювальних кластерів. Створено програмну систему “Інтегрований інструментарій Проектування та Синтезу програм” (ІПС), що призначена для автоматизації конструювання високорівневих специфікацій (схем) алгоритмів, поданих в модифікованих системах алгоритмічних алгебр В.М. Глушкова (САА-М), а також генерації відповідних програм в цільових мовах програмування (C, C++, Java). Розроблені моделі, методи та інструментарій застосовано для розробки програм у різних предметних областях, зокрема, для розв’язання задач метеорологічного прогнозування.

Сфера наукових інтересів
Алгебри алгоритмів, формальне проектування програм, синтез програм, паралельні та розподілені обчислення.

Має 47 наукових публікацій, в тому числі є співавтором 3 монографій.

Вибрані публікації
1. Андон Ф.И., Дорошенко А.Е., Жереб К.А., Шевченко Р.С., Яценко Е.А. Методы алгебраического программирования. Формальные методы разработки параллельных программ. — Киев: Наукова думка, 2017. — 440 с.
2. Дорошенко А.Е., Жереб К.А., Иванов Е.В., Никитченко Н.С., Яценко Е.А. Формальные методы построения параллельных программ. – Кропивницкий: ФО-П Александрова М.В., 2016. – 440 с.
3. Doroshenko A., Ivanenko P., Ovdii O., Yatsenko O. Automated program design — an example solving a weather forecasting problem // Open Physics. — 2016. — Vol. 14, Issue 1. — P. 410–419. — https://doi.org/10.1515/phys-2016-0048
4. Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г., Яценко О.А, Вітряк Є.А., Павлючин Т.О. Розробка сервісно-орієнтованих засобів для запуску паралельних програм на мультипроцесорному кластері // Проблеми програмування. — 2014. — № 4. — С. 3–14.
5. Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г., Жереб К.А., Яценко О.А. Формалізоване проектування та синтез паралельних програм для відеографічних прискорювачів // Проблеми програмування. — 2013. — № 3. — С. 38–46.
6. Doroshenko A., Zhereb K., Yatsenko O. Developing and optimizing parallel programs with algebra-algorithmic and term rewriting tools // Communications in Computer and Information Science. Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. — Heidelberg: Springer, 2013. — Vol. 412. — P. 70–92.
7. Doroshenko A., Yatsenko O. Using ontologies and algebra of algorithms for formalized development of parallel programs // Fundamenta Informaticae. — 2009. — Vol. 93, No. 1–3. — P. 111–125.
8. Андон Ф.И., Дорошенко А.Е., Цейтлин Г.Е., Яценко Е.А. Алгеброалгоритмические модели и методы параллельного программирования. — Киев: Академпериодика, 2007. — 631 с.
9. Яценко Е.А. Алгебры гиперсхем и интегрированный инструментарий синтеза программ в современных объектно-ориентированных средах // Кибернетика и системный анализ. — 2004. — № 1. — С. 47–52.
10. Цейтлин Г.Е., Яценко Е.А. Элементы алгебраической алгоритмики и объектно-ориентированный синтез параллельных программ // Математические машины и системы. — 2003. — № 2.