Перейти до контенту

Головна / Науково-дослідний відділ програмних засобів автоматизації наукових досліджень

23 Науково-дослідний відділ програмних засобів автоматизації наукових досліджень
Зав. відділу к.т.н. Федоренко Р.М.
У відділі працює 12 співробітників, з них: 1 доктор наук, 6 кандидатів наук.

Основний напрям робіт – розробка інформаційно-аналітичних систем підвищеної надійності.

Основні напрями наукової діяльності відділу:
• інженерія якості прикладних програмних систем;
• методи та моделі експертно-аналітичної методології прийняття рішень;
• моделі захисту інформації в автоматизованих системах;
• науково-методичні засади побудови та автоматизації процесів сучасного програмно-цільового управління.

Нині співробітниками відділу виконуються такі теми:
з фундаментальних досліджень:

III-4-22 Розробка моделей, методів і технологічних процедур застосування інструментарію машинного навчання для керування невизначеністю в процесах прийняття організаційних рішень
(науковий керівник д.т.н. Сініцин І.П.)
Строки виконання: 2022-2026

з прикладних досліджень: