Перейти до контенту

Головна / Науково-дослідний відділ проблем моделювання та надійності людино-машинних систем

15 Науково-дослідний відділ проблем моделювання та надійності людино-машинних систем
Зав. відділу – д.б.н. Григорян Р.Д.
У відділі працює 8 співробітників, з них: 2 доктори наук, 2 кандидати наук.

Основний напрям робіт підвищення надійності взаємодії людини з комп’ютером в автоматизованих системах управління.

Основні напрями наукової діяльності відділу:
• розробка комп’ютерних моделей різнорівневих (біофізичних, біохімічних та фізіологічних) процесів забезпечення діяльності людини;
• розробка комп’ютерних технологій оцінки психофізіологічного стану операторів комп’ютера та соціопсихофізіологічних підходів для підвищення надійності людини-оператора.

Нині співробітниками відділу виконуються такі теми:
з фундаментальних досліджень:

III-9-17 – Розроблення теоретичних основ для сучасної комп’ютеризованої організації трудового колективу (науковий керівник д.б.н. Кузьміна К.І.).
Строки виконання: 2017-2021
Керівник проекту д.б.н., Кузьміна К.І.
Виконавці: д.б.н. Кузьміна К.І., к.б.н. Сьомик Т.М.