Перейти до контенту

Головна / Multyahentne modeliuvannia presliduvannia na ploshchyni

А.Л. Яловець Мультиагентне моделювання преслідування на площині: від теорії до програмної реалізації, Київ. Видавництво “Наукова думка” – 2019. – 165 с. (Ум. друк. арк. 13,65, Обл.-вид. арк. 14,0), –ISBN 978-966-00-1693-4

Монографію присвячено дослідженню проблеми математичного моделювання склад¬них розподілених динамічних систем. За результатами аналітичного огляду сучасних парадигм імітаційного моделювання всебічно обгрунтовано доцільність використання мультиагентного моделювання для вирішення досліджуваної проблеми та наведено за¬гальні відомості про агентів та мультиагентні системи. Обгрунтовано, що однією з задач, у рамках якої розглядаються складні розподілені динамічні системи, є задача пересліду¬вання на площині. На підставі постановки задачі мультиагентного переслідування на площині запропоновано сукупність оригінальних методів, серед яких метод формування агентом-переслідувачем оптимальної стратегії переслідування на площині, метод форму¬вання агентом-утікачем оптимальної стратегії втікання на площині, методи розпізнаван¬ня агентом-утікачем сукупності його агентів-переслідувачів, методи формування опти¬мальних груп агентів-переслідувачів (за критерієм мінімізації часу захоплення агентів- утікачів), методи перегрупування агентів-переслідувачів за результатами переговорів з метою зменшення часу захоплення агентів-утікачів, методи маневрування агентів з ме¬тою уникнення зіткнень. На основі отриманих теоретичних результатів розроблено мультиагентну систему «Навігація» як систему мультиагентного моделювання процесів переслідування на площині. Наведено приклади функціональних можливостей системи за різних режимів її функціонування.

Для наукових співробітників та спеціалістів, що займаються дослідженнями та роз¬робками в галузях агентних технологій та математичного моделювання, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей вищої школи.