Перейти до контенту

Головна / МОНОГРАФІЇ ТА ПІДРУЧНИКИ

А.Л. Яловець Мультиагентне моделювання преслідування на площині: від теорії до програмної реалізації, Київ. Видавництво “Наукова думка” – 2019. – 165 с. (Ум. друк. арк. 13,65, Обл.-вид. арк. 14,0), –ISBN 978-966-00-1693-4

Докладніше …

Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Program¬ming; NAS of Ukraine, Institute of Software Systems / P.I. Andon, A.Yu. Doroshenko, K.A. Zhereb, O.A. Yatsenko. – Kyiv : Akadem- periodyka, 2018.- 192 p. – ISBN 978-966-360-367-4

Докладніше …

Prusov V., Doroshenko A. Computational techniques for modeling atmospheric processes.– Hershey, USA: IGI Global, 2018. – 460 p. – ISBN 978-152-252-636-0

Докладніше …

The optimal circulation

The optimal circulation: cells’ contribution to arterial pressure
Grygoryan R.D.
NewYork, USA. Nova Science Publishers, 2017. – 287 p.

Докладніше …

Рогушина Ю.В. Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів :
навчальний довідник / Ю.В. Рогушина, С.М. Прийма, О.В. Строкань. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – 169 с. – ISBN 978-617-7566-13-6

Докладніше …

Метоы алебрического программирования-2

Методы алгебраического программирования. Формальные методы разработки параллельных программ.
Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, К.А. Жереб, Р.С. Шевченко, Е.А. Яценко
Київ. Видавництво “Наукова думка”, 2017. – 439 с.

Докладніше…

Семантичні технології-принципи та практика-2

Гладун А.Я., Рогушина Ю.В.
Семантичні технології: принципи та практики / Анатолій Гладун
К.: ТОВ «ВД «АДЕФ-Україна», 2016. – 308 с. – ISBN 978-617-7156-95-5

Докладніше …

 

Парадигма “плавающего” артериального давления
Григорян Р.Д.
Düsseldorf, Germany
Palmarium Academic Publishing. – 2016. – 417 с.

Докладніше …

DATA MINING-7

Data Mining: пошук знань в даних
Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. / Анатолій Гладун
Київ. ТОВ «ВД «АДЕФ- Україна», 2016. — 452 с. – ISBN 978-617-7393-22-0

Докладніше …

Артериальное давление-переосмысление

Артериальное давление: переосмысление.
Григорян Р.Д., Лябах Е.Г.
Киев. 2015. – 458 с.

Докладніше …

Семантичний пошук у Web-2

СЕМАНТИЧНИЙ ПОШУК У WEB НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЙ: розробка моделей, засобів і методів
Рогушина Ю.В.
Монографія
Мелітополь. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 291 с.
– ISBN 978-617-7346-28-8

Докладніше …

 Програмування числових методів мовою PYTHON-2

Програмування числових методів мовою Python
Дорошенко А.Ю., Погорілий С.Д., Дорогий Я.Ю., Глушко Є.В.
Навчальний посібник
Київ. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. − 463 с.
– ISBN 978-966-439-693-3

Докладніше …

The energy basis of reversible adaptation

The energy basis of reversible adaptation
Rafik D. Grygoryan
Published by Nova Science Publishers, Inc. f New York, 2012. 252 p.
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data – ISBN 978-1-62081-093-4 (hardcover)

Докладніше …

Програмування числових методів мовою Python

Програмування числових методів мовою Python
Підручник
А.В. Анісімов, А.Ю. Дорошенко, С.Д. Погорілий, Я.Ю. Дорогий
– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 640 с.
ISBN 978-966-439-813-5

Докладніше …

Software engineering комп'ютерних систем-3

Software Engineering комп’ютерных систем. Парадигмы, технологиии и CASE-средства программирования
Лаврищева Е.М.
Киев. Наукова думка, 2013. − 283 с.

Детальніше …

 Створення КСЗІ інформаційних ресурсів національної грід-інфраструктури України-2

Створення комплексної системи захисту інформаційних ресурсів у національній ґрід-інфраструктурі України
Загородній А.Г., Боровська О.М., Свістунов С.Я., Сініцин І.П., Родін Є.С.
Київ. Видавництво “Сталь”, 2014. – 372 с.

Докладніше …

Автоматизированная поддержка принятия решений по управлению программами-3

Автоматизированная поддержка принятия решений по управлению программами фундаментальных научных исследований с использованием экспертной методологии
Ильина Е.П.,Слабоспицкая О.А., Синицын И.П., Яблокова Т.Л.
Киев, 2010. – 94 с.
(Препринт. Киев: Институт программных систем НАН Украины, 2010).

Докладніше …

Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования-

Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования. Проблемы и решения.
Яловец А.Л.
Киев. Наукова думка, 2011. 359 с.

Докладніше …

Нові теретичні засади технології

Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті генерувального програмування
К.М. Лавріщева, Г.І. Коваль, Л.П. Бабенко, О.О. Слабоспицька, П.П. Ігнатенко
Київ : [б. и.], 2011. – 277 с. – Деп. у ДНТБ України 5.10.11, №67-Ук2011.

Докладніше …

Підходи до створення КСЗІ національної грід-інфраструктури-2

Підходи до створення комплексної системи захисту інформації національної грід-інфраструктури
Препринт. Київ.: Інститут теоретичної фізики НАН України ім. Боголюбова М.М., 2010. -49 с.
Боровська О.М., Родін Є.С., Свістунов С.Я., Сініцин І.П., Шилін В.П.

Докладніше …

 Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні-2

Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні
Кол. авторів
Київ. Наукова думка, 2010. – 1008 с.

Биодинамика и модели энергетического стресса-2

Р.Д. Григорян
Биодинамика и модели энергетического стресса
Київ. Академперіодика, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-02-5393-3

Докладніше …

Атака на відмову в мережі інтернет-2

Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів щодо її вирішення
П.І. Андон, О.П. Ігнатенко
Київ, 2008 – 50 с.

Анотація

Становлення і розвиток модульно-компонентної інженерії програмування в Україні
К.М. Лавріщева
Київ, 2008. – 33 с.
 Програмна інженерія

Програмна інженерія
К.М. Лаврищева
Київ: Академперіодика, 2008. – 320 с.

Докладніше …

Методы и средства инженерии ПО-2

Методы и средства инженерии программного обеспечения
Лаврищева Е.М., Петрухин В.А.
Учебное пособие
– М.: МФТИ, 2007. – 415 с.
ISBN 5-7417-0200-7

Анотація

Докладніше …

Менеджиент документообгу в інф-их системах освіти-2

Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО)
Задорожна Н.Т., Лавріщева К.М.
Навчально-методичний посібник.
– К., Педагогічна думка, —2007. —228 с.
ISBN 978-966-644-052-8

Докладніще ..

 Алгеброалгоритмические модели и методы-2

Алгеброалгоритмическис модели и методы параллельного программирования
Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко.
— К.: Академпериодика, 2007. — 634 с.
ISBN 978-966-360-074-1

Докладніше …

 Основы инженерии качества проргаммных систем-3

Основы инженерии качества программных систем
Ф.И. Андон, Г.И. Коваль, Т.М. Коротун, Е.М. Лаврищева, В.Ю. Суслов
Київ: Академперіодика, 2007. – 670 с.

Докладніше …

Методы программимрования. Теория, инженерия, практика, Методы программирования: теория, инженерия, практика
Е.М. Лаврищева
Киев: Наукова думка, 2006 – 451 c.Анотація

Моделювання природних і техногенних процесів в атмосфері
В.А. Прусов, А.Ю. Дорошенко
Київ: Наукова думка, 2006. – 541 с.

Анотація

Докладніше …

Сучасні інформаційні системи і технології.
Навчальний посібник. – К.: КСУ МГІ, 2005. – 131 с.
Антоненко В. М., Рогушина Ю.В.

Детальніше …

 Документ2

Агентні технології
В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина
Київ, Київський національний торговельно-економічний університет , 2005. – 337 с.

 

Докладніше …

Основи автоматизації управління дискретними технологічними та інформаційними процесами
І.П. Синіцин
Київ: Наукова думка, 2005. – 164 с.

Інформаційні технології та системи

Інформаційні технології та системи
Плескач В.Л., Рогушина Ю.В., Кустова Н.П.
Підруч. для студ. екон. спец.
– К. : Книга, 2004. – 519 с.
ISBN 966-8314-01-08. – ISBN 966-629-087-1

 

Докладніше …

Программно-целевое управление оборонным планированием

Программно-целевое управление оборонным планированием при реформировании вооруженных сил. Методологические основы и перспективы автоматизированной поддержки.
Е.П. Ильина, И.П. Синицын, О.А. Слабоспицкая, В.Ю. Суслов, Е.Ф. Шелест, Т.Л. Яблокова
– К., Наукова думка, 2004. – 172 с.

Детальніше …

 Алгеброалгоритмічні основи програмуванн

Алгеброалгоритмічні основи програмування
А.Ю. Дорошенко, Г.С. Фінін, Г.О. Цейтлін
Київ, Наукова думка, 2004. – 457 с.

Докладніше …

 Самоорганизация гомеостаза и адаптации-2

Самоорганізація гомеостазу та адаптації
Р.Д. Григорян
Київ:Академперіодика, 2004. – 501 с.

 

Докладніше …

Программно-целевое управление оборонным планированием

Программно-целевое управление оборонным планированием при реформировании вооруженных сил. Методологические основы и перспективы автоматизированной поддержки.
Е.П. Ильина, И.П. Синицын, О.А. Слабоспицкая, В.Ю. Суслов, Е.Ф. Шелест, Т.Л. Яблокова
– К., Наукова думка, 2004. – 172 с.

Детальніше …

Лекції з паралельних обчислювальних систем
А.Ю. Дорошенко
Київ, К.М Академія, 2003. – 44 с.

Сімбіотичне ускладнення організмів: адаптація і гомеостаз
Р.Д. Григорян
Київ, 2003. – 22 с.

Основи інженерії якості програмних систем
П.І. Андон, Г.І. Коваль, Т.М. Коротун, В.Ю. Суслов
Київ: Академперіодика, 2002. –  502 с.

Докладніше ….

Seagate Crystal Reports. Досвід застосування
Ю.М. Васін, А.І. Куляс, І.П. Синіцин, Т.Л. Яблокова
Київ, 2002. – 46 с.

 Основи програмної інженерії

Основи програмної інженерії
Л.П. Бабенко, К.М. Лавріщева
Київ: Знання, 2001. – 269 с.

Анотація

 Математические модели и методы организации высокопроиз-х паралел. вычис-ний

Математические модели и методы
организации высокопроизводительных
параллельных вычислений
А.Е. Дорошенко
Киев. Наукова думка,-2000. -176 с.
ISBN 966-00-0594-6

Докладніше …

 Логические моделиителектуальных информационных систем

Логические модели интеллектуальных информационных систем
Ф.И. Андон, А.Е. Яшунин, В.А. Резниченко,
Киев, изд-во “Наукова думка”, 1999.  – 397 с.
ISBN 966-00-0535-0

 

Докладніше …

 Безымянный

Алгоритмічні алгебри
Ющенко К.Л., Суржко С.В., Цейтлін Г.О., Шевченко А.I.
Навч. посібник. —К.: ІЗМН, 1997. —480 с.
ISBN 5-7763-9094-Х

Докладніше …

 Методы инженерии распределенных коипьютерных приложений-2

Методы инженерии распределенных компьютерних приложений
Ф.И. Андон, Е.М. Лаврищева
Киев: Наукова думка, 1997.- 228 с.

Докладніше …

Методи представлення та обробки некоректних даних і знань в інтелектуальних інформаційних системах
П.І. Андон, Е.М. Борова
Київ, 1995 – 29 с.

 Сборочное программирование

Сборочное программирование
Е.М. Лаврищева, В.М. Грищенко
Киев: Наук. думка,1991.– 213 с.

Докладніше …