Skip to Content

Home / Scientific Library

Інститут Програмних Систем займається методологічною та технологічною підтримкою наукової електронної бібліотеки НАН України.

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу. ISSN: 2310-8479

науковий журнал "Проблеми програмування"

науковий журнал “Проблеми програмування”

ІПС НАН України є засновником і видавцем наукового журналу “Проблеми програмування“, ISSN 1727-4907, Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб`єкта академічної справи серії ДК №544 від 27.07.2001 р. Науковий журнал “Проблеми програмування” занесений до переліку наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Публікація в науковому журналі “Проблеми програмування” для аспірантів ІПС НАНУ є безкоштовною.