Skip to Content

Home / Research activities

Інститут програмних систем Національної академії наук України здійснює науково-дослідну діяльність в наступних напрямках:

  • теоретичні та прикладні проблеми створення систем та технологій програмування, моделі і засоби програмної інженерії, проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифiкацiї програмних систем;
  • формально-логічні основи, методи і засоби створення інтелектуальних інформаційних систем, банків даних та знань;
  • математичне і програмне забезпечення побудови складних розподілених комп’ютерних систем.
Андон Пилип Іларіонович –  доктор фізико-математичних наук,  академік НАН України,  директор Інституту
Яловець Андрій Леонідовичдоктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи
                                                 тел. (+38) (044) 526-15-38
 
Мороз Григорій Борисович кандидат технічних наук, учений секретар Інституту
                                                                тел. (+38) (044) 526-33-09

Фундаментальні дослідження

Науковий напрямок: Теоретичні та прикладні питання розробки систем та технологій програмування засоби прорграмної інженеріїЄ проблеми оцінки і забезпечення якості, стандаотизації та сертифікації програмних систем

Розробка формальних та адаптивних методів, технологій та засобів паралельного програмування для неоднорідних мультипроцесорних обчислювальних систем  3-1
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н. А.Ю. Дорошенко Анатолій Юхимович

Розробка теоретичних основ та прикладних питань побудови сервіс-орієнтованих прикладних програмних систем у семантичному Веб-середовищі  3-5

Науковий керівник теми та керівник проекту

д.ф.- м.н. Андон Пилип Іларіонович

 

Науковий напрямок: Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань

 

Розробка методів та засобів підтримки побудови інтелектуальних інформаційних систем у семантичному Веб-середовищі  3-2

Науковий керівник теми та керівник проекту

д.ф.- м.н. Андон Пилип Іларіонович

 

Науковий напрямок: Математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем

 

Розробка математичних моделей і програмного комплексу для комп’ютерної симуляції функціонування системи енергозабезпечення в організмі людини 3-3

Науковий керівник теми та керівник проекту

д.б.н. Григорян Рафік Давидович

 

Розробка методів, технологій та засобів інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки прийняття рішень в системах організаційного управління 3-4

Науковий керівник теми та керівник проекту

д.т.н. Сініцин Ігор Петрович

 

Розробка методів та засобів агентно-орієнтованого моделювання динамічних систем 3-6

Науковий керівник теми та керівник проекту

д.т.н. Яловець Андрій Леонідович

 

Розроблення методів та інформаційних технологій підтримки соціопсихологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства 3-10

Науковий керівник теми та керівник проекту

д.б.н. Кузьміна Клариса Іванівна