Skip to Content

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Сьомик Тетяна Михайлівна

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу Проблем моделювання та надійності людино-машинних систем

тел. (+38) (044) 524-3183
e-mail: somik@isofts.kiev.ua

Коротка наукова біографія

Народилася в 1946 р. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1969 р.),
радіофізичний факультет за спеціальністю «радіофізика і електроніка».
У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію (05.13.09 – управление в биологических и медицинских системах) на тему: “Общие закономерности и особенности индивидуального адаптационного реагирования человека”.

Область наукових інтересів

– Розроблення методів та інформаційних технологій підтримки соціопсихологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства.
– Розроблення теоретичних засад для виявлення механізмів взаємодії з середовищем.
– Дослідження психофізіологічного забезпечення діяльності з метою підвищення надійності людино-машинних систем (зокрема взаємодії користувач – ПК).
– Соціопсихофізіологічна (СПФ) вартість діяльності як ресурс керування економічними процесами (зокрема, вартістю товарів і послуг).

Публікації

Загальна кількість публікацій – 96.

Вибрані публікації

1.  Сёмик Т.М., Кузьмина К.И. Социопсихофизиологическая стоимость деятельности – резерв товарно-денежных отношений и кадрового менеджмента // Персонал, К.: МАУП – 1998. –  №1. – С.54–55.

2.  Сёмик Т.М., Кузьмина К.И. Компьютерный аспект информационного взаимодействия человека со средой // Пр. І міжнар. конф. з програмування, 2-4 вересня 1998 р., Київ, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ, 1998. – C. 493-500.

3.  Кузьмина К.И., Семик Т.М., Карпинка Е.С. Цвет – от средства воздействия к способу управления // Проблемы программирования. – Киев: ИПС НАНУ, 2002. – №1-2. – С. 454-459.

4.  Веревка О.В., Кузьмина К.И., Сёмик Т.М.   Байесовское прогнозирование эффективности деятельности оператора по статодинамическим социопсихофизиологическим характеристикам структуры личности // Проблемы программирования . – Киев: ИПС НАНУ. – 2005. – № 1. – С. 69 – 89.

5.  Кузьмина К.И., Сёмик Т.М., Карпинка Е.С., Селезнева Н.В Компьютерная технология проведения социопсихофизиологических исследований // УСиМ. -2010. – №3. – С. 62 – 69.

6.  Сёмик Т.М., Кузьмина К.И. К теории взаимодействия биообъектов со средой. Этап обобщения результатов исследований деятельности человека-оператора в разных режимах. // «Инновации в науке»: материалы ХУ1 международной заочной научно-практической конференции. Часть 1. (28 января 2013г.); Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – с. 138 -150.

7.  Сёмик Т.М., Кузьмина К.И. Социопсихофизиологическая стоимость деятельности – инновационный резерв развития экономики // Калуга. Актуальные проблемы прикладной психологии: материалы конференции. – Калуга: ИП Кошелев (Издательство «Эйдос»), 2006.- С. 231-234.

8.  Кузьміна К.І., Сьомик Т.М., Мілютіна О.В., Куниця Т.А. Підтвердження закономірності активності, що перемежається, на рівні зорової і рухової аналізаторних систем // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Д.: научно-информационный центр «Знание», 2016. –168с. ISSN: 6827-0151.

9.  Кузьмина К.И., Сёмик Т.М., Милютина Е.В. Подход к исследованию соотношения вкладов зрительного и двигательного анализаторов в скоростные характеристики деятельности человека-оператора // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XХІІІ международной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х. : научно-информационный центр «Знание», 2017. – С.20-30.

10. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Розроблення методів і інформаційних технологій підтримки соціопсихофізіологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства» 2014 – 2016 (заключний)

Нагороди

Премія ім. М. Амосова НАН України 2007 р.