Skip to Content

Home / МОНОГРАФІЇ ТА ПІДРУЧНИКИ

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

А.Л. Яловець Мультиагентне моделювання преслідування на площині: від теорії до програмної реалізації, Київ. Видавництво “Наукова думка” – 2019. – 165 с. (Ум. друк. арк. 13,65, Обл.-вид. арк. 14,0), –ISBN 978-966-00-1693-4

Докладніше …

Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Program¬ming; NAS of Ukraine, Institute of Software Systems / P.I. Andon, A.Yu. Doroshenko, K.A. Zhereb, O.A. Yatsenko. – Kyiv : Akadem- periodyka, 2018.- 192 p. – ISBN 978-966-360-367-4

Докладніше …

Prusov V., Doroshenko A. Computational techniques for modeling atmospheric processes.– Hershey, USA: IGI Global, 2018. – 460 p. – ISBN 978-152-252-636-0

Докладніше …

The optimal circulation

The optimal circulation: cells’ contribution to arterial pressure
Grygoryan R.D.
NewYork, USA. Nova Science Publishers, 2017. – 287 p.

Докладніше …

Рогушина Ю.В. Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів :
навчальний довідник / Ю.В. Рогушина, С.М. Прийма, О.В. Строкань. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. – 169 с. – ISBN 978-617-7566-13-6

Докладніше …

Метоы алебрического программирования-2

Методы алгебраического программирования. Формальные методы разработки параллельных программ.
Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, К.А. Жереб, Р.С. Шевченко, Е.А. Яценко
Київ. Видавництво “Наукова думка”, 2017. – 439 с.

Докладніше…

Семантичні технології-принципи та практика-2

Гладун А.Я., Рогушина Ю.В.
Семантичні технології: принципи та практики / Анатолій Гладун
К.: ТОВ «ВД «АДЕФ-Україна», 2016. – 308 с. – ISBN 978-617-7156-95-5

Докладніше …

 

Парадигма “плавающего” артериального давления
Григорян Р.Д.
Düsseldorf, Germany
Palmarium Academic Publishing. – 2016. – 417 с.

Докладніше …

DATA MINING-7

Data Mining: пошук знань в даних
Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. / Анатолій Гладун
Київ. ТОВ «ВД «АДЕФ- Україна», 2016. — 452 с. – ISBN 978-617-7393-22-0

Докладніше …

Артериальное давление-переосмысление

Артериальное давление: переосмысление.
Григорян Р.Д., Лябах Е.Г.
Киев. 2015. – 458 с.

Докладніше …

Семантичний пошук у Web-2

СЕМАНТИЧНИЙ ПОШУК У WEB НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЙ: розробка моделей, засобів і методів
Рогушина Ю.В.
Монографія
Мелітополь. Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 291 с.
– ISBN 978-617-7346-28-8

Докладніше …

 Програмування числових методів мовою PYTHON-2

Програмування числових методів мовою Python
Дорошенко А.Ю., Погорілий С.Д., Дорогий Я.Ю., Глушко Є.В.
Навчальний посібник
Київ. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. − 463 с.
– ISBN 978-966-439-693-3

Докладніше …

The energy basis of reversible adaptation

The energy basis of reversible adaptation
Rafik D. Grygoryan
Published by Nova Science Publishers, Inc. f New York, 2012. 252 p.
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data – ISBN 978-1-62081-093-4 (hardcover)

Докладніше …

Програмування числових методів мовою Python

Програмування числових методів мовою Python
Підручник
А.В. Анісімов, А.Ю. Дорошенко, С.Д. Погорілий, Я.Ю. Дорогий
– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 640 с.
ISBN 978-966-439-813-5

Докладніше …

Software engineering комп'ютерних систем-3

Software Engineering комп’ютерных систем. Парадигмы, технологиии и CASE-средства программирования
Лаврищева Е.М.
Киев. Наукова думка, 2013. − 283 с.

Детальніше …

 Створення КСЗІ інформаційних ресурсів національної грід-інфраструктури України-2

Створення комплексної системи захисту інформаційних ресурсів у національній ґрід-інфраструктурі України
Загородній А.Г., Боровська О.М., Свістунов С.Я., Сініцин І.П., Родін Є.С.
Київ. Видавництво “Сталь”, 2014. – 372 с.

Докладніше …

Автоматизированная поддержка принятия решений по управлению программами-3

Автоматизированная поддержка принятия решений по управлению программами фундаментальных научных исследований с использованием экспертной методологии
Ильина Е.П.,Слабоспицкая О.А., Синицын И.П., Яблокова Т.Л.
Киев, 2010. – 94 с.
(Препринт. Киев: Институт программных систем НАН Украины, 2010).

Докладніше …

Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования-

Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования. Проблемы и решения.
Яловец А.Л.
Киев. Наукова думка, 2011. 359 с.

Докладніше …

Нові теретичні засади технології

Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті генерувального програмування
К.М. Лавріщева, Г.І. Коваль, Л.П. Бабенко, О.О. Слабоспицька, П.П. Ігнатенко
Київ : [б. и.], 2011. – 277 с. – Деп. у ДНТБ України 5.10.11, №67-Ук2011.

Докладніше …

Підходи до створення КСЗІ національної грід-інфраструктури-2

Підходи до створення комплексної системи захисту інформації національної грід-інфраструктури
Препринт. Київ.: Інститут теоретичної фізики НАН України ім. Боголюбова М.М., 2010. -49 с.
Боровська О.М., Родін Є.С., Свістунов С.Я., Сініцин І.П., Шилін В.П.

Докладніше …

 Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні-2

Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні
Кол. авторів
Київ. Наукова думка, 2010. – 1008 с.

Биодинамика и модели энергетического стресса-2

Р.Д. Григорян
Биодинамика и модели энергетического стресса
Київ. Академперіодика, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-02-5393-3

Докладніше …

Атака на відмову в мережі інтернет-2

Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів щодо її вирішення
П.І. Андон, О.П. Ігнатенко
Київ, 2008 – 50 с.

Анотація

Становлення і розвиток модульно-компонентної інженерії програмування в Україні
К.М. Лавріщева
Київ, 2008. – 33 с.
 Програмна інженерія

Програмна інженерія
К.М. Лаврищева
Київ: Академперіодика, 2008. – 320 с.

Докладніше …

Методы и средства инженерии ПО-2

Методы и средства инженерии программного обеспечения
Лаврищева Е.М., Петрухин В.А.
Учебное пособие
– М.: МФТИ, 2007. – 415 с.
ISBN 5-7417-0200-7

Анотація

Докладніше …

Менеджиент документообгу в інф-их системах освіти-2

Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО)
Задорожна Н.Т., Лавріщева К.М.
Навчально-методичний посібник.
– К., Педагогічна думка, —2007. —228 с.
ISBN 978-966-644-052-8

Докладніще ..

 Алгеброалгоритмические модели и методы-2

Алгеброалгоритмическис модели и методы параллельного программирования
Ф.И. Андон, А.Е. Дорошенко, Г.Е. Цейтлин, Е.А. Яценко.
— К.: Академпериодика, 2007. — 634 с.
ISBN 978-966-360-074-1

Докладніше …

 Основы инженерии качества проргаммных систем-3

Основы инженерии качества программных систем
Ф.И. Андон, Г.И. Коваль, Т.М. Коротун, Е.М. Лаврищева, В.Ю. Суслов
Київ: Академперіодика, 2007. – 670 с.

Докладніше …

Методы программимрования. Теория, инженерия, практика, Методы программирования: теория, инженерия, практика
Е.М. Лаврищева
Киев: Наукова думка, 2006 – 451 c.Анотація

Моделювання природних і техногенних процесів в атмосфері
В.А. Прусов, А.Ю. Дорошенко
Київ: Наукова думка, 2006. – 541 с.

Анотація

Докладніше …

Сучасні інформаційні системи і технології.
Навчальний посібник. – К.: КСУ МГІ, 2005. – 131 с.
Антоненко В. М., Рогушина Ю.В.

Детальніше …

 Документ2

Агентні технології
В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина
Київ, Київський національний торговельно-економічний університет , 2005. – 337 с.

 

Докладніше …

Основи автоматизації управління дискретними технологічними та інформаційними процесами
І.П. Синіцин
Київ: Наукова думка, 2005. – 164 с.

Інформаційні технології та системи

Інформаційні технології та системи
Плескач В.Л., Рогушина Ю.В., Кустова Н.П.
Підруч. для студ. екон. спец.
– К. : Книга, 2004. – 519 с.
ISBN 966-8314-01-08. – ISBN 966-629-087-1

 

Докладніше …

Программно-целевое управление оборонным планированием

Программно-целевое управление оборонным планированием при реформировании вооруженных сил. Методологические основы и перспективы автоматизированной поддержки.
Е.П. Ильина, И.П. Синицын, О.А. Слабоспицкая, В.Ю. Суслов, Е.Ф. Шелест, Т.Л. Яблокова
– К., Наукова думка, 2004. – 172 с.

Детальніше …

 Алгеброалгоритмічні основи програмуванн

Алгеброалгоритмічні основи програмування
А.Ю. Дорошенко, Г.С. Фінін, Г.О. Цейтлін
Київ, Наукова думка, 2004. – 457 с.

Докладніше …

 Самоорганизация гомеостаза и адаптации-2

Самоорганізація гомеостазу та адаптації
Р.Д. Григорян
Київ:Академперіодика, 2004. – 501 с.

 

Докладніше …

Программно-целевое управление оборонным планированием

Программно-целевое управление оборонным планированием при реформировании вооруженных сил. Методологические основы и перспективы автоматизированной поддержки.
Е.П. Ильина, И.П. Синицын, О.А. Слабоспицкая, В.Ю. Суслов, Е.Ф. Шелест, Т.Л. Яблокова
– К., Наукова думка, 2004. – 172 с.

Детальніше …

Лекції з паралельних обчислювальних систем
А.Ю. Дорошенко
Київ, К.М Академія, 2003. – 44 с.

Сімбіотичне ускладнення організмів: адаптація і гомеостаз
Р.Д. Григорян
Київ, 2003. – 22 с.

Основи інженерії якості програмних систем
П.І. Андон, Г.І. Коваль, Т.М. Коротун, В.Ю. Суслов
Київ: Академперіодика, 2002. –  502 с.

Докладніше ….

Seagate Crystal Reports. Досвід застосування
Ю.М. Васін, А.І. Куляс, І.П. Синіцин, Т.Л. Яблокова
Київ, 2002. – 46 с.

 Основи програмної інженерії

Основи програмної інженерії
Л.П. Бабенко, К.М. Лавріщева
Київ: Знання, 2001. – 269 с.

Анотація

 Математические модели и методы организации высокопроиз-х паралел. вычис-ний

Математические модели и методы
организации высокопроизводительных
параллельных вычислений
А.Е. Дорошенко
Киев. Наукова думка,-2000. -176 с.
ISBN 966-00-0594-6

Докладніше …

 Логические моделиителектуальных информационных систем

Логические модели интеллектуальных информационных систем
Ф.И. Андон, А.Е. Яшунин, В.А. Резниченко,
Киев, изд-во “Наукова думка”, 1999.  – 397 с.
ISBN 966-00-0535-0

 

Докладніше …

 Безымянный

Алгоритмічні алгебри
Ющенко К.Л., Суржко С.В., Цейтлін Г.О., Шевченко А.I.
Навч. посібник. —К.: ІЗМН, 1997. —480 с.
ISBN 5-7763-9094-Х

Докладніше …

 Методы инженерии распределенных коипьютерных приложений-2

Методы инженерии распределенных компьютерних приложений
Ф.И. Андон, Е.М. Лаврищева
Киев: Наукова думка, 1997.- 228 с.

Докладніше …

Методи представлення та обробки некоректних даних і знань в інтелектуальних інформаційних системах
П.І. Андон, Е.М. Борова
Київ, 1995 – 29 с.

 Сборочное программирование

Сборочное программирование
Е.М. Лаврищева, В.М. Грищенко
Киев: Наук. думка,1991.– 213 с.

Докладніше …