Перейти до контенту

Головна / Data Mining: пошук знань в даних

DATA MINING-7Data Mining: пошук знань в даних
Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. / Анатолій Гладун
Київ. ТОВ «ВД «АДЕФ- Україна», 2016. — 452 с.
ISBN 978-617-7393-22-0

 

Книга знайомить читачів із сучасною технологією інтелектуального аналізу даних — Data Mining. Data Mining — це процес виявлення в «сирих» даних раніше невідомих, нетривіальних і практично корисних закономірностей. Обговорюються відмінності такого аналізу інформації від класичних статистичних методів та OLAP-систем. Детально розглядаються завдання, методи, сучасні програмно- інструментальні засоби й сфери застосування Data Mining.
Книга містить об’єктивний аналітичний огляд методів і програмних продуктів, то забезпечують процес Data Mining. Описуються найбільш популярні інструментальні засоби Data Mining. Знайомство з кожним методом проілюстроване прикладами розв’язку практичних завдань за допомогою програмно-інструментальних засобів.
Значну роль в підручнику присвячується інтелектуальному аналізу даних у відкритому середовищі Інтернет — Web Mining, Opinion Mining і обробці текстових документів — Text Mining.

Підручник призначений для студентів, інженерів і фахівців у сфері інтелектуального аналізу даних.