Перейти до контенту

Головна / Агентні технології

Документ2Агентні технології
В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина
Київ. нац. торг.-екон. університет. – Київ, 2005. – 338 c.

Розглянуто теоретичні засади та застосування агентних технологій. Висвітлено сучасні підходи до подання й обробки знань, на яких базуються інтелектуальні програмні агенти. Наведено моделі та технології створення програмних агентів і мультиагентних систем, проаналізовано особливості їх застосування для пошуку інформації та підтримки електронного бізнесу. Визначено рівні розуміння інформації.